odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody


Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

 

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przyznana renta może być obniżona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Przyczynienie poszkodowanego potocznie można nazwać nieodpowiednim działaniem lub zaniechaniem się samego poszkodowanego. Gdy związek pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, bądź w ogóle nie doznałby on szkody, bądź też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze. Instytucję przyczynienia reguluje art. 362 k.c. Stosowanie do tego przepisu:

„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Orzecznictwo jako praktyczne przykłady przyczynienia wymienia np. : – spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, decydowanie się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów przy założeniu, że okoliczności te miały wpływ negatywny na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń.

Jako praktyczny przykład przyczynienia się poszkodowanego i w związku z tym obniżenia zadośćuczynienia można podać następującą sytuację: sąd uznał że poszkodowany przyczynił się do szkody w 50 % w skutek jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W takim wypadku przykładowo jeżeli pierwotnie określono zadośćuczynienie (tzn. bez uwzględnienia przyczynienia) na poziomie 100 000 zł to wtedy zostanie przyznane zadośćuczynienia w wysokości 50 000 zł (100 000 ? 50% = 50 000 zł).

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 3 =