odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Odszkodowania Kielce


Odszkodowania Kielce

Nasza kancelaria odszkodowawcza mająca siedzibę w Kielcach zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań – odszkodowania Kielce. Nasi prawnicy od odszkodowań w Kielcach świadczą następujący zakres usług:

 • o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • o odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby
 • o odszkodowanie za obrażenia ciała
 • odszkodowanie za błędy medyczne
 • o odszkodowanie za chorobę zawodową
 • odszkodowanie za zaniżoną szkodę na nieruchomości
 • o odszkodowanie za szkody majątkowe
 • odszkodowanie za wypadek na chodniku
 • odszkodowanie lotnicze, tj. za opóźniony lub odwołany lot
 • kapitalizacja renty odszkodowawczej
 • o podwyższanie renty wyrównawczej

Kancelaria egzekwuje należne roszczenia i dochodzi odszkodowania. Specjalizuje się obsłudze odszkodowań Kielce, a w szczególności wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe, błędy lekarskie,  dochodzenie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych wskutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku lub śmierci osoby najbliższej, zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego, zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu bezpłatnej analizy. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za prowadzenie sprawy!

Odzyskiwanie odszkodowań Kielce

Usługi proponowane przez naszą kancelarię są świadczone kompleksowo, co oznacza, że klienci zostaną objęci fachową opieką na wszystkich etapach postępowania sądowego. A więc zarówno w fazie przedsądowej, sądowej, jak i późniejszej. Udzielamy niezbędnych fachowych wskazówek i troszczymy się o to, by wszystko, co związane z powierzoną nam sprawą. Zostało dopięte na ostatni guzik.

Odzyskiwanie odszkodowań w Kielcach należy zlecić naszej kancelarii odszkodowawczej w Kielcach. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami. 

Kancelaria odszkodowawcza Kielce

Nasza kancelaria odszkodowawcza w Kielcach na rynku usług prawnych funkcjonujemy już od kilkunastu lat. Zatrudniamy wykwalifikowany zespół prawników od odszkodowań Kielce specjalizujących się w uzyskiwaniu zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała i straty moralne.

Nasz cel to osiągnięcie rezultatów zgodnych z wolą naszych klientów, dlatego korzystamy z wiedzy i zebranego doświadczenia w taki sposób, by być jeszcze skuteczniejszym zespołem. Główna siedziba Kancelarii Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy mieści się w Kielcach, ale posiadamy także filię w Daleszycach. Naszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w dochodzeniu odszkodowań zaufało wielu klientów z całej Polski.

Usługi z zakresu prawa odszkodowawczego świadczymy na terenie całych Kielc i okolicy. Podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego nam przypadku szczegółowo analizując każdą sprawę.

Odszkodowanie Kielce

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy (z siedzibą w Kielcach). Specjalistyczna wiedza zespołu a także nasze szerokie oraz wszechstronne zainteresowania zaowocowały tym, że klienci mogą liczyć na fachowe usługi. Dysponujemy rozległą wiedzą z prawa odszkodowawczego. Dlatego w sposób rzetelny poprowadzimy twoją sprawę o uzyskanie odszkodowania powypadkowego za za urazy psychiczne i fizyczne. 

Prawo odszkodowawcze Kielce

Dysponujemy dużym doświadczeniem dlatego rozważamy z Klientem czy wystąpienie na drogę sądową jest korzystne dla Klienta.

Odszkodowania Kielce po latach

Kancelaria do odszkodowań Kielce zajmuje się także zdarzeniami, gdy już upłynęło kilka lat od nich. Ze względu na okoliczności każdego przypadku, należy rozważyć czy roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie uległo przedawnieniu. Dlatego nasza kancelaria odszkodowawcze udziela realnej porady w świetle przedstawionego stanu faktycznego, i wskazuję czy oszczenienie uległo przedawnieniu, czy jest jeszcze szansa na walkę o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Odszkodowania Kielce wypadkowe

Kancelaria odszkodowawcza przeanalizuje możliwość i ocenę ryzyka wystąpienia na drogę sądową oraz zarekomenduje wystąpienie na drogę sądową , jeśli jest realne powodzenie na wygraną tak aby nie narażają klienta na przegraną i poniesienie kosztów sądowych.

Szkoda z oc sprawcy

Negocjujemy z ubezpieczycielami wypłacone odszkodowanie, tak aby jego wysokość była dostosowana to aktualnych stawek rynkowych. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, wstępujemy na drogę sądową. Przygotowujemy pisma procesowe, pomagamy w zgromadzeniu dokumentów medycznych. Analizujemy jaką wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienie może dochodzić poszkodowany w wypadku.  W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę: stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu, wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu i leków, kosztów dojazdu do placówek medycznych, rokowania na poprawę zdrowia przy wypłacie skapitalizowanej renty, doznanego bólu i cierpienia psychicznego.