odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Kategoria: ODSZKODOWANIE Z OC GOSPODARSTWA

 • Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Czy są jakikolwiek sankcje za niedochowanie terminu? Termin wypłaty odszkodowania z OC. Co do zasady ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Od wspomnianej wyżej zasady są wyjątki: w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, 30 dni licząc od…

 • Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody   Przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przyznana renta może być obniżona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Przyczynienie poszkodowanego potocznie można nazwać nieodpowiednim działaniem lub zaniechaniem się samego poszkodowanego. Gdy związek pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a…

 • Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Przedawnienie odszkodowania z oc sprawy. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ulega przedawnieniu się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, w każdym razie…

 • Wstrzymanie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy?

  Wstrzymanie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy?

  Czy ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę odszkodowania do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy? Wstrzymanie wypłaty odszkodowania. Nagminną praktyką zakładów ubezpieczeń jest wstrzymywanie wypłaty odszkodowania do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu karnego stwierdzającego winę sprawcy. Takie „uprawnienie” ubezpieczyciel czerpie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…

 • Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.

  Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.

  Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.   Prawo regresu – Zakład ubezpieczeń w przypadkach określonych w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma prawo regresu. Inaczej mówiąc jest to roszczenie o zwrot wypłaconych środków pieniężnych do sprawy szkody. Znaczy…