odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Kategoria: OGÓLNE

 • Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części

  Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części

  Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części zamienne, stosowanych przy naprawie pojazdu?Żądanie faktur a prawo? Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części zamienne, stosowanych przy naprawie pojazdu? Moim zdaniem żądanie przez zakłady ubezpieczeń od poszkodowanego faktur dokumentujących zakup części użytych do naprawy wynika w głównej mierze z założenia o nieuczciwych działaniach zarówno właścicieli…

 • Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

  Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

  Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. W przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu pasażer może starać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Czy każde opóźnienie będzie kwalifikować linię lotniczą do wypłaty odszkodowania oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rekompensatę za opóźniony lot? Pasażerowi przysługuje ochrona prawna w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu, niewpuszczenia…

 • Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Czy są jakikolwiek sankcje za niedochowanie terminu? Termin wypłaty odszkodowania z OC. Co do zasady ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Od wspomnianej wyżej zasady są wyjątki: w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, 30 dni licząc od…

 • Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody   Przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przyznana renta może być obniżona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Przyczynienie poszkodowanego potocznie można nazwać nieodpowiednim działaniem lub zaniechaniem się samego poszkodowanego. Gdy związek pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a…

 • Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Przedawnienie odszkodowania z oc sprawy. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ulega przedawnieniu się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, w każdym razie…