odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Kategoria: odszkodowania z OC

 • Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody   Przyczynienie się poszkodowanego do szkody. Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przyznana renta może być obniżona w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Przyczynienie poszkodowanego potocznie można nazwać nieodpowiednim działaniem lub zaniechaniem się samego poszkodowanego. Gdy związek pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a…

 • Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

  Przedawnienie odszkodowania z oc sprawcy. W jakim terminie można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Przedawnienie odszkodowania z oc sprawy. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ulega przedawnieniu się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, w każdym razie…

 • Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.

  Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.

  Prawo regresu. Czyli kiedy zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy wypadku.   Prawo regresu – Zakład ubezpieczeń w przypadkach określonych w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma prawo regresu. Inaczej mówiąc jest to roszczenie o zwrot wypłaconych środków pieniężnych do sprawy szkody. Znaczy…