odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Amortyzacja części samochodowych przez ubezpieczyciela


Czy przy AC (autocasco) ubezpieczyciel może stosować amortyzację części ? Amortyzacja części samochodowych przez ubezpieczyciela.

Amortyzacja części samochodowych przez ubezpieczyciela. Po pierwsze należy wyjaśnić co to jest amortyzacja. Amortyzacja (procentowy ubytek wartości części) oznacza, pewne procentowe potrącenie odszkodowania od pełnej wartości szkody. Jeśli więc będziemy naprawiać pojazd, to będziemy musieli ponieść część kosztów naprawy pojazdu, gdyż ubezpieczyciel wypłaci nam nie pełne odszkodowanie.

Czy jest to prawnie dopuszczalne? – Tak, bo umowa ubezpieczenie Autocasco AC jest umową dobrowolną, i zgodnie z zasadą swobody umów może być konstruowana dowolnie, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Art. 3531. K.C. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Tak, więc trzeba zwracać uwagę na postanowienia umowy, gdzie powinno być określone, czy ubezpieczyciel może stosować amortyzację i gdzie też powinny być zasady stosowania tej amortyzacji.

Amortyzacja, jest bardzo różna, zazwyczaj związana z wiekiem pojazdu – im starszy tym wyższa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + siedemnaście =