odszkodowania kielce
odszkodowania kielce

Kategoria: SZKODA CZĘŚCIOWA

 • Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części

  Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części

  Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części zamienne, stosowanych przy naprawie pojazdu?Żądanie faktur a prawo? Czy zakład ubezpieczeń może żądać faktur za części zamienne, stosowanych przy naprawie pojazdu? Moim zdaniem żądanie przez zakłady ubezpieczeń od poszkodowanego faktur dokumentujących zakup części użytych do naprawy wynika w głównej mierze z założenia o nieuczciwych działaniach zarówno właścicieli…

 • Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

  Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Czy są jakikolwiek sankcje za niedochowanie terminu? Termin wypłaty odszkodowania z OC. Co do zasady ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Od wspomnianej wyżej zasady są wyjątki: w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, 30 dni licząc od…

 • Wstrzymanie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy?

  Wstrzymanie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy?

  Czy ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę odszkodowania do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy? Wstrzymanie wypłaty odszkodowania. Nagminną praktyką zakładów ubezpieczeń jest wstrzymywanie wypłaty odszkodowania do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu karnego stwierdzającego winę sprawcy. Takie „uprawnienie” ubezpieczyciel czerpie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…

 • Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela

  Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela

  Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela. Częstą stosowaną praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie kosztów naprawy pojazdu, który polega m. in. na wyliczaniu kosztów naprawy z zastosowaniem tzw. części alternatywnych, czyli części nieoryginalnych, a także stosowania przez ubezpieczalnię potrąceń amortyzacyjnych części. Takie stosowanie cen części alternatywnych – czyli zamienników, czy…